ChinaTour ’11

我们的中国巡演时间已确定从2011年4月23日至5月5日。
Our China tour time frame was from 23th April to 5th May, 2011

演出 // CONCERTS
4月23日 苏州 WAVE LIVE HOUSE
4月25日 上海 育音堂
4月27日 苏州 苏州大学专场
4月29日 南京 古堡酒吧
5月1日  宁波 东湖音乐节
5月2日  宁波 城门口Music House

就像尼采真实地形容的德国人一样,有人这样形容摇滚乐队 GROOMBRIDGE:“他们完全有创造完美音乐的能力,但是好像他们自己未必很想去做 。“这五个来自瑞士布格多夫的家伙做了一些令人难以置信的好音乐:充满了动感的细致音节,迷幻的折转和反复的旋律,最特别的是:超棒的音乐理念。这些在他们的新专辑《Customers From Hell》里你都可以尽入耳中。经过7个月的欧洲巡演,他们已经准备好把中国这片古老的土地震撼得天翻地覆了

GRAVITIY BOOKINGS & MANAGEMENT

电话:

国内事务联系 China Contact Info +86 186 7315 4370  Ian | +86 189 3006 2679  Eva
国外客户联系 Overseas Contact Info +86 158 0590 7591  David
地址:中国上海徐汇区钦州南路381弄4号 邮编:200035
Address: Room 304 Building #4, Lane 381, Qin Zhou Nan Road, Xu Hui District, Shanghai, China Postcode: 200035

Pics:

 • GBRinChina-6
 • DSCN1085
 • GBRinChina-10
 • 003-pic
 • 013-pic
 • 026-pic
 • 051-pic
 • 060-pic
 • 063-pic
 • 094-pic
 • 108-pic
 • 111-pic
 • 112-pic
 • 114-pic
 • 133-pic
 • 144-pic
 • 161-pic
 • 165-pic
 • 206-pic
 • 244-pic
 • 272-pic
 • 280-pic
 • 282-pic
 • 283-pic
 • 327-pic
 • 356-pic
 • 397-pic
 • 422-pic
 • 434-pic
 • 451-pic
 • 497-pic
 • 505-pic
 • 535-pic
 • 548-pic
 • 569-pic
 • 574-pic
 • 583-pic
 • 598-pic
 • 600-pic
 • 603-pic
 • 606-pic
 • 610-pic
 • 620-pic
 • 640-pic
 • 681-pic
 • 728-pic
 • 762-pic
 • 770-pic
 • 787-pic
 • 790-pic
 • 791-pic
 • 794-pic
 • 806-pic
 • 853-pic
 • 859-pic
 • 862-pic
 • 876-pic
 • DSCN1088
 • DSCN1131
 • DSCN1156
 • DSCN1188
 • DSCN1192
 • DSCN1233
 • DSCN1241
 • DSCN1326 2
 • DSCN1327
 • DSCN1329
 • DSCN1330
 • DSCN1331
 • DSCN1332
 • DSCN1333
 • DSCN1334
 • DSCN1345
 • DSCN1353
 • DSCN1366
 • DSCN1370
 • DSCN1375
 • DSCN1383
 • DSCN1408
 • DSCN1433
 • GBRinChina-25
 • GBRinChina-28
 • GBRinChina-40
 • GBRinChina-46
 • GBRinChina-48
 • GBRinChina-60
 • GBRinChina-176
 • GBRinChina-200
 • GBRinChina-226
 • GBRinChina-231
 • GBRinChina-271
 • GBRinChina-290
 • GBRinChina-297
 • GBRinChina-298
 • GBRinChina-300
 • GBRinChina-301
 • GBRinChina-319
 • GBRinChina-321
 • GBRinChina-328
 • GBRinChina-330
 • GBRinChina-371
 • GBRinChina-376
 • GBRinChina-401
 • GBRinChina-456
 • GBRinChina-470
 • GBRinChina-483
 • GBRinChina-502
 • GBRinChina-507
 • GBRinChina-577
 • GBRinChina-634
 • GBRinChina-637
 • GBRinChina-640
 • GBRinChina-643
 • GBRinChina-649
 • GBRinChina-675
 • GBRinChina-684
 • GBRinChina-693
 • GBRinChina-696
 • GBRinChina-749
 • GBRinChina-818
 • GBRinChina-837
 • GBRinChina-847
 • GBRinChina-852
 • GBRinChina-856
 • GBRinChina-865
 • GBRinChina-866
 • GBRinChina-880
 • GBRinChina-939
 • GBRinChina-952